Åsmund Feidje prøver å trappe ned virksomheten ved teatrene for å få tid til å arbeide med egne prosjekter, først og fremst en kammeropera i samarbeid med librettist Ragnar Hovland.

I den siste tiden har han også gått gjennom og bearbeidet sine kammermusikalske arbeider med tanke på en innspilling. Følg med!